Oto dzień już wschodzi wielki

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Oto dzień już wschodzi wielki,  spośród innych wywyższony,  bo uświęca go Twe światło,  Jezu pierwszy zmartwychwstały.

2.  Spraw, by duch i ciało nasze,  obudzone Twoją mocą,  wolne od powtórnej śmierci,  dziś dla Ciebie tylko żyły.

3.  Wkrótce porwą nas obłoki  na spotkanie z Tobą, Chryste;  Zmartwychwstały Wodzu życia,  daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4.  O światłości i pokoju,  gdy ujrzymy Twe oblicze  i poznamy jakim jesteś,  daj nam udział w Twojej chwale.

5.  Kiedy przyjdzie Twe królestwo,  niech znajdziemy radość w Tobie,  gdy nas oddasz Bogu Ojcu  pełnych darów Twego Ducha.