Odkupicielu, ratuj swe stworzenie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Odkupicielu, ratuj swe stworzenie, Twego oblicza blaskiem naznaczone, nie daj, by szatan zniszczył je podstępem, śmiercią swą bowiem dług nasz zapłaciłeś.

2. Zmiłuj się Królu, nad niewolnikami, podnieś upadłych, grzesznym przebacz winy; Tym, których dzisiaj własną krwią zbawiłeś, pozwól na wieki Tobą się radować.