O błogosławiony żłobie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O błogosławiony żłobie, jak wielki skarb mieścisz w sobie. Rozum ludzki i świat cały, by Go pojąć, jest za mały.

2.  Co jest najdroższego w niebie, posiadasz to  w pośród siebie; Więcej nad to, bo cud wielki,  przechodzący rozum wszelki.

3.  Ten co w nędznym żłobie leży, bez posłania, bez odzieży, On o wszystko pieczę miewa, On świat cały przyodziewa.

4.  Jezu drogi, Boże z nami, witamy Cię  z Aniołami, który w maleńkim Dzieciątku  Bogiem jesteś bez początku.

5.  Niech Ci za to będzie chwała w nieskończone wieki trwała; Który przez Swe narodzenie przynosisz wszystkim zbawienie.