O Światłości wiekuista, Boże jeden w Trójcy świętej

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Światłości wiekuista, Boże Jeden w Trójcy Świętej, ciebie, grzeszni, wysławiamy i modlimy się w pokorze.

2.  Wyznajemy Boga Ojca,  Jednorodzonego Syna  oraz Ducha, więź miłości,  która łączy Ojca z Synem.

3.  Ty, coś prawdą jest i szczęściem, daj nam wiarę i nadzieję, byśmy mogli kochać Ciebie i posłusznie iść za Tobą.

4.  W Tobie źródło wszystkich bytów,  ich początek, trwanie, koniec;  Dla wierzących Tyś pomocą  i nadzieją niezawodną.

5.  Sam stworzyłeś wszystko Boże, i wszystkiemu sam wystarczasz; Ty jedynym jesteś światłem i nagrodą ufających.

6.  Umocnieni Duchem Świętym  prośmy Ojca i Chrystusa;  Boże w Trójcy wszechmogący,  otocz nas opieką swoją.