Litania pokory

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

O Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie, wyzwól mnie Jezu:
- z pragnienia aby być cenionym, z pragnienia aby być wysławianym,
- z pragnienia aby być chwalonym, z pragnienia aby wybrano mnie przed innymi,
- z pragnienia aby być uznanym, z pragnienia aby zasięgano mojej rady,

- ze strachu przed poniżeniem,
- ze strachu przed wzgardą,
- ze strachu przed skarceniem,
- ze strachu przed zapomnieniem,
- ze strachu przed wyśmianiem,
- ze strachu przed skrzywdzeniem,
- ze strachu przed podejrzeniem,

I także Jezu, daruj mi tę łaskę bym pragnął:
- aby inni byli więcej kochani niż ja, aby inni byli wyżej cenieni ode mnie,
- aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał, aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
- aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony, aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
- aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem.

Amen.