Którego niebo i morze

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Którego niebo i morze, i świat wysłowić nie może, Rządźcę machiny troistej żywot nosi Panny czystej.

2. Któremu słońce i gwiazdy na przemiany służą zawżdy. Tego z boskiej życzliwości noszą Panieńskie wnętrzności.

3. Szczęśliwaś między matkami, bo rzemieślnik świętej góry, co świat trzyma w garści swojej, zamknion w skrzyni wnętrznej Twojej.

4. Posła niebieskiego godna, Panna Duchem Świętym płodna. Wydała z siebie wielkiego, narodom pożądanego.

5. Miej chwałę na wszystkie strony, Panie z Panny urodzony. Z Ojcem i z Duchem społecznie królując na wieki wiecznie.