Gdy Cię, Ukrzyżowanego, przyciskam do serca mego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Gdy Cię, Ukrzyżowanego, przyciskam do serca mego; O Jezu mój ukochany, całuję Twe święte rany.

2. Rano serca, śliczny kwiecie, po tysiąckroć całuję cię; O Jezu moja słodkości weź mnie w przepaść Twej miłości.

3. Rany święte krwią zbroczone, bądźcie mile pozdrowione; Słodki Jezu, palcem Twoim, wypal je na sercu moim.

4. W ranach, Jezu, Twych różanych, w ranach słodkich, ukochanych; Proszę, niech otwarte wrota mam do wiecznego żywota.