Cudowną Księgę dał nam Pan

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Cudowną Księgę dał nam Pan, by była światłem dla twych nóg. Z Jej kart do ciebie mówi sam, prowadzi pewnie w nieba próg.

Ref. Z Biblią na co dzień, żyj z nią na co dzień a światło, pokój znajdziesz wnet. Czytając ją, wciąż pytaj się, czego od ciebie Pan Bóg chce.

2. Przewodnią myślą Biblii jest Bóg Człowiek, Jezus Chrystus Pan. Jej każda strona, każdy wiersz, poświadczą nam zbawienia plan.

Ref. Z Biblią na co dzień, żyj z nią na co dzień a światło, pokój znajdziesz wnet. Czytając ją, wciąż pytaj się, czego od ciebie Pan Bóg chce.

3. Tam, gdzie podatny znajdzie grunt, Bożego Słowa wieczny siew. Tam kończy się szatański bunt i owoc daje Boży krzew.

Ref. Z Biblią na co dzień, żyj z nią na co dzień a światło, pokój znajdziesz wnet. Czytając ją, wciąż pytaj się, czego od ciebie Pan Bóg chce.