Dziewico, Matko i Córo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Dziewico, Matko i Córo Twojego Syna szczęśliwa. Wzniosłością nic Ci równego, lecz Twa pokora bez granic.

2.  W odwiecznym Boga zamyśle wszystkiego kresem się stałaś. Najwyższy szczycie ludzkości i chwało naszej natury.

3.  A tak ją uszlachetniłaś, że Pan i Stwórca wszechświata przez Ciebie dla nas ją przyjął zaiste dziwnym sposobem.

4.  W Twym łonie zawsze dziewiczym ożyła miłość płomienna. W jej cieple kwiaty niebiańskie zakwitły wszędzie na ziemi.

5.  Niech będzie Bóg uwielbiony, którego w Trójcy sławimy, bo Ciebie, Pani, obdarzył łaską szczególnej świętości.