Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wyznawamy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ciebie Boże, chwalimy, Ciebie Panie  wyznawamy, Ciebie Ojcze na ziemi  wszystkie ludy uwielbiamy, którego a ni skończenie, ni początek ma istnienie.

2.  Ku czci Twej wznoszą pienia, wszystkie niebieskie krainy aniołów zgromadzenia,  Cherubiny, Serafiny, Święty Boże,  Święty, Święty, w wszechmocności niepojęty.

3.  Kościół w niezłomnej wierze, w okręgi świata całego, Ciebie wyznaje szczerze,  Ojca w niebie przedwiecznego, i Ciebie Jednorodzony, Synu i Boże wcielony.

4.  Także Ducha świętego co niemoc, rany i troski leczy serca naszego,  o Królu i Synu Boski. Ty z Nim i Ojcem społecznie panujesz nad nami wiecznie.

5.  Przeto prosimy Panie, nie zapomnij  Twoje sługi, odwróć od nas karanie,  których Krwią swą spłacił długi. By się nam z świętymi chwała wieczna w udziale dostała.