Chwalebna i zacna Pani

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chwalebna i zacna Pani, podwyższona nad gwiazdami, karmiłaś swemi piersiami Twórcę swego, co nad nami.

2. W czym nas Jewa uszkodziła, Tyś płodem swym nagrodziła; Wolny przystęp, wolne wejście do nieba płaczącym, przez Cię.

3. Tyś furtką Króla wielkiego, bramą słońca przedwiecznego; Radujcie się narodowie, macie przez Pannę swe zdrowie.

4. Miej chwałę na wszystkie strony, Panie z Panny urodzony; Z Ojcem i z Duchem społecznie króluj na wiek wiekom wiecznie.