Chryste, Tyś dniem pełnym blasku

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Chryste, Tyś dniem pełnym blasku,  rozpraszasz nocne ciemności,  w Tobie początek jest światła  i nim obdarzasz wybranych.

2.  Teraz więc Ciebie prosimy,  byś strzegł nas w mrocznych godzinach,  w swoim pokoju zachował  i przyniósł ulgę znużonym.

3.  Kiedy już sen nas ogarnie,  niech serce czuwa przy Tobie;  tych, którzy Ciebie miłują,  osłaniaj swoją prawicą.

4.  Wejrzyj, obrońco nasz, Boże,  i wrogie oddal zasadzki,  kieruj Twoimi wiernymi,  boś własną Krwią ich odkupił.

5.  Chryste, łagodny nasz Królu,  niech Ciebie z Ojcem i Duchem  wszystko, co żyje, wysławia  przez całą wieczność bez kresu.