Chorągiew Króla wiecznego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chorągiew Króla wiecznego nadchodzi, święty krzyż Jego, mówi, na którym skazany, Bóg w ciele zamordowany.

2. Na którym od włóczni srogiej ranę odniósł, skąd krwi drogiej z wodą żywą szły strumienie na dusz naszych odkupienie.

3. Drzewo krwią drogą polane, w szkarłat królewski przybrane, z tak godnego pnia wyjęte; są twe belki zawsze święte.

4. O krzyżu bądź pozdrowiony, nadziejo naszej korony, przymnóż dobrym pobożności, złych uwolnij od ich złości.