Boże, jesteś ponad światem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Boże, jesteś ponad czasem, w Tobie tylko źródło życia, wejrzyj na nas, ludzi grzesznych i podległych prawu śmierci.

2. Śmierć ustanowiłeś karą dla człowieka upadłego, aby proch, co w proch powraca, przez nią mógł przebłagać Ciebie.

3. Z Twojej woli jednak, Ojcze, winno przetrwać tchnienie życia jako ziarnko niezniszczalne, które znakiem jest wieczności.

4. W Tobie ufność pokładamy, że do życia nas przywrócisz i wydźwignie nas ku Tobie Chrystus, pierwszy zmartwychwstały.

5. Wszystkich, co zasnęli w Tobie, wprowadź do królestwa swego, Jezus bowiem dał im wiarę, a Najświętszy Duch namaścił.