Betlejem święte, miasteczko wsławione

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Betlejem święte miasteczko wsławione, tyś przez Proroków z dawna ogłoszone, według proroctwa Michaeszowego z ciebie miał wyniść Wódz ludu Bożego.

2. To się już dzisiaj spełniło na tobie, posiadasz Boga w maleńkiej osobie; O jakże wdzięcznie brzmią anielskie pienia, wyśpiewujące hymny uwielbienia.

3. Tych więc aniołów i my naśladujmy, uczcijmy z nimi, z nimi się radujmy. Wołając: "Witaj, o Panie nad pany, przez Twych Proroków z dawna obiecany".

4. Dziś więc do Pana przybliżmy się społem, cześć Mu oddajmy i uderzmy czołem. Wołając: "Panie zmiłuj się nad nami, a nie racz gardzić naszymi prośbami".