Błogosławiony jesteś Boże, w jedności Trójcy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Błogosławiony Jesteś Boże, w jedności Trójcy doskonały; Oto już gaśnie blask słoneczny, dlatego ześlij światło w serca.

2. Ciebie sławimy pieśnią rano, wielbimy hymnem o zachodzie; Tobie oddawać chcemy chwałę, przez wszystkie wieki nieskończone.

3. Ojcu, Synowi i Duchowi, niech będzie chwała i podzięka; Bóg wszechmogący w Trójcy Świętej, niech raczy przyjąć nasze modły.