Sławmy hymnami męczeństwo dzieci

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Sławmy hymnami męczeństwo  dzieci zabitych w Betlejem,  ziemia straciła je, płacząc,  niebo z radością przyjęło.

2.  Zgładził je władca okrutny,  Stwórca przygarnął z miłością,  dając im miejsce przy sobie  w świetle królestwa wiecznego.

3.  Śmierć tych niewinnych niemowląt  Chrystus swym blaskiem oświeca,  zastęp zaś Bożych aniołów  niesie ich dusze do nieba.

4.  Jakże szczęśliwe to miasto,  w którym się Zbawca narodził,  ono też Jemu złożyło  pierwsze ofiary męczeństwa.

5.  Teraz przy tronie Chrystusa  stoją odziane jasnością,  szaty ich bowiem spłukane  w Krwi purpurowej Baranka.

6.  Jezu zrodzony z Dziewicy,  Tobie i Ojcu Twojemu  z Duchem Najświętszym jedności  chwała niech będzie na wieki.