Pan dzierżąc krzyż swój

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Pan, dzierżąc krzyż swój, zwraca się do Jana, by przyjął sobie należne korony, ten zaś Go błaga o kielich goryczy i o cierpienie.

2.  Dla niego bowiem zapłatą jedyną jest cierpieć, znosić gorycz ludzkiej wzgardy, umrzeć nieznanym, odartym z honoru, bez czci i chwały.

3.  Znaczone krzyżem bólu jego życie śmierć objawiła jako pełne zasług, w tajemnym świetle spływającym z góry Jan wszedł do nieba.

4.  Jasność napełnia jego nędzną celę, lampy ciemnieją w jej niebiańskim blasku, od ciała zapach rozchodzi się cudny, świętość poświadcza.

5.  Chwała bądź Ojcu wraz z Wcielonym Słowem i Duchem Świętym słodkim upaleniem, którego ogniem płonie niebo całe w wiecznej miłości.