Kontemplatyku Najwyższego Boga

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Kontemplatyku Najwyższego Boga, Janie, proroku, męczenniku ducha, doktorze nocy, mistyku dziewiczy, ojcze Karmelu.

2.  Częste z Chrystusem, Bożą Rodzicielką i niebianami twoje przebywa nie; Od nich naukę dla swych dzieł czerpałeś, światło z wysoka.

3.  Ty nim oświecasz szlak na Górę Karmel, drogę wiodącą wśród ciemności nocy. Jasnym i żywym płomieniem miłości wiedziesz na szczyty.

4.  Gdy nam odsłaniasz tajemnice Słowa, w mroki serc naszych wpada łaski pro mień, ciemność rozbłyska jak słońce w południe, noce jaśnieją.

5.  Ojciec ci światłem, Duch wieczystym da rem, Boży Baranek dał ci księgę życia, w niej zapisani, wysławiajmy wiecznie Najświętszą Trójcę.