Boże, Tyś źródłem miłości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Boże, Tyś źródłem miłości,  wszystko od Ciebie pochodzi.  Także dla Ciebie żył Jakub,  Twoje narzędzie wśród ludzi.

2.  Pełen żarliwej modlitwy,  którą otoczył noc wieków,  światło szczególne otrzymał,  stając się światłem dla ludów.

3.  Także i w nocy zwątpienia  Głos go jak promień oświecał:  "Nie bójcie się, Jestem z wami,  chcę, by się każdy nawrócił".

4.  Jakub, którego nam dałeś,  wskazał nam Mistrza, Pasterza,  wzrastał pod okiem Maryi,  uformowany przez Pawła.

5.  Wierni przymierzu miłości,  Hostii dającej nam światło,  Słowem Wcielonym karmieni,  głośmy orędzie zbawienia.

6.  Ojcu i Jego Synowi  z Duchem Najświętszym miłości  chwała, podzięka i hołdy  niech będą teraz i zawsze.