Witaj Matko Miłosierdzia, Matko Boga

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Witaj Matko Miłosierdzia, Matko Boga, Matko łaski, nadziei i przebaczenia, pełna świętego wesela.

2.  Ciesz się Boża Rodzicielko! Syn, co po prawicy Ojca niebem rządzi i wszechświatem, sam się zamknął w Twoim łonie.

3.  Bóg Cię stworzył dla podziwu, zobaczył Twoją pokorę, poślubił w umiłowaniu i ponad wszystkie wywyższył.

4.  Twym Stwórcą jest Niezrodzony, Synem Jedyny Syn Boga poczęty z Ducha Świętego. Niech Im zawsze chwała będzie.