O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Matko Miłosierdzia, Oto my dzieci Twoje, Racz zlać na dusze nasze, błogosławieństw zdroje.

Ref. Miłosierna Matko Boska, Miłosierna Matko Boska, Miłosierna Matko Boska, przyczyń się za nami.

2.  Oto my grzesznicy, Spraw, niech Syn Twój Jedyny, grzechów nie policzy.

3.  Oto my sieroty, Okaż nam Serce Matki, odziej płaszczem cnoty.