O Gertrudo, proś za nami, niech wysłucha

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Gertrudo proś za nami, niech wysłucha nas Duch Boży, co uczynił z Ciebie lirę słodko brzmiącą Jego pieśnią.

2.  Tyle łaski zlał na Ciebie, tyle darów Najwyższego, że już jako dziecko małe, miłaś była Chrystusowi.

3.  Jemu też oddałaś życie i w ukryciu pędząc lata, jeszcze bardziej rosłaś w łasce i miłości Najwyższego.

4.  Trwałaś wiernie, nieustannie przy Chrystusa Boskim Sercu, skąd czerpałaś słowa łaski, by je móc przekazać światu.

5.  Dziś przyjęta już radośnie do Twojego Pana chwały, daj nam w takiej żyć czystości, by osiągnąć nieba progi.

6.  Umiłowanego Pana proś za nami nieustannie, niech umocni nasze serca, aby chwałę Mu śpiewały.