Błogosławiona między niewiastami

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Błogosławiona między niewiastami, Panno, co w Ostrej świecisz jasno Bramie. Ty jesteś dla nas Matką Miłosierdzia, W której na zawsze Miłość zamieszkała.

2. Głowę Twą wieńczy światło gwiazd dwunastu. Ściele się księżyc pod Twój obraz święty. Ręce złożyłaś pełna zadumania, W sercu piastując Bożą tajemnicę.

3. Wspomnij, Maryjo, na samotność własną, Duszę przeszytą mieczem przepowiedni. Kiedy pod krzyżem stałaś pełna bólu, Syn zaś umierał dla zbawienia świata.

4. Zejdź, Miłosierna, z wysokiego tronu, Który się wznosi nad pielgrzymią drogą; Użal się nędzy i niedoli naszej, Obu narodom daj braterską jedność.

5. Prowadź nas, Pani, do Twojego Syna, Naucz Mu służyć wiernie aż do końca; Jemu i Ojcu z Duchem pocieszenia, Chwała niech będzie teraz i na wieki.