Chryste łaskawy, władco całej ziemi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chryste, łaskawy Władco całej ziemi, lud zgromadzony wychwala Cię hymnem w Twojej świątyni, której obchodzimy doroczne święto.

2. Miejsce to przecież zwane jest mieszkaniem Króla bez granic i bramą ojczyzny, która otwiera swe podwoje wszystkim spragnionym nieba.

3. Tutaj przychodzi rzesza Twych wyznawców, tu sakramentów udziela się hojnie, tu chrześcijanie żywią się darami wiecznego życia.

4. Okaż nam, Panie, który nami rządzisz, swoje oblicze spokojne i dobre, dziś bowiem Ciebie chcemy w tej świątyni z radością sławić.

5. Tobie, nasz Królu, wielce miłosierny, któryś zamieszkał pomiędzy grzesznymi, równa niech będzie chwała z Twoim Ojcem i Duchem Świętym.