Dzień już zaczęty

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dzień już zaczęty, Wysławiajmy Boga, Cześć Mu oddając za Karola sługę. Który jaśnieje na porannym niebie, Jak blask słoneczny.

2. Święty pasterzu, mądry i pokorny, Twoje wspomnienie jest otuchą dla nas. Skoro przez Ciebie Bóg okazał ludziom, Jak ich miłuje.

3. Wierny Mistrzowi, który Cię powołał, Strzegłeś owczarni powierzonej Tobie. Pragnąć ją oddać czystą i posłuszną, W ramiona Ojca.

4. Pomnóż w nas wiarę, miłość i nadzieję, Prowadź bezpiecznie drogą odkupienia. Byśmy pośmierci mogli się weselić, W Królestwie życia.

5. Hołd uwielbienia Ojcu i Synowi Z Duchem płomiennym łaski i pokoju. Który obdarza Kościół pasterzami, Godnymi chwały.