Jezu Chryste, Zbawicielu, przez modlitwy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jezu Chryste, Zbawicielu, przez modlitwy Twojej Matki racz zachować sługi Twoje w świętej łasce i miłości.

2. O błogosławione chóry jasnych duchów na niebiosach: Zawsze chrońcie nas od złego i od skutków dawnej winy.

3. Wy, Prorocy, Słowa słudzy, Wy, Apostołowie Pana, niechaj nam modlitwy wasze wyjednają zbawczą łaskę.

4. Męczennicy godni sławy i Wyznawcy, światło świata, niechaj wasze wstawiennictwo wznosi w niebo nasze dusze.

5. Świętych dziewic jasne chóry, pustelnicy, zakonnicy, wszyscy naśladowcy Pana i nas wiedźcie waszą drogą.

6. Bogu w Trójcy wieczna chwała, a wy, nasi bracia święci, proście, byśmy nieznużenie całym życiem Go wielbili.