Sławmy Celinę roztropną

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Sławmy Celinę roztropną i ozdobioną cnotami, która bogata w zasługi, nagrodą nieba się cieszy.

2.  Sercem pokornym i cichym szukała Boga w modlitwie, łzami, czuwaniem i postem stwierdzając miłość do Niego.

3.  Czysta w uczuciach i myśli, pochlebstwem świata wzgardziła; Bóg Ją napełnił świętością i dał Jej chwałę wieczystą.

4.  Całe swe życie oddała doskonałości uczynkom, teraz już w niebie z radością ogląda Boże oblicze.

5.  Bądź pochwalony na wieki, nasz Boże w Trójcy Jedyny; Ciebie prosimy z ufnością, byś przyjął nas do królestwa.