Dziś, gdy Kościół śpiewa

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dziś, gdy Kościół śpiewa Klarecie Twe wspomnienie, my, synowie Twoi na świecie, w Twe imię zebrani, radośnie wyśpiewujemy wielkość nieogarnioną owocnego Twego życia, Twej chwalebnej śmierci.

2. Kiedy byłeś dzieckiem, Twoje zdumione oczy opisują głęboki sens tego co wieczne. w rękach odczuwasz zmęczenie, pracą rzemieślnika, w twoich marzeniach rodzi się niepokój misyjny.