Święta Urszulo, orędowniczko świętych

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Święta Urszulo, orędowniczko, świętych panieńskich zastępów, Ty nam bądź wzorem, Ty przewodniczką, w drodze zbawiennych postępów.

2.  Jak towarzyszek Twych niegdyś grono,  w męczeńskiej waszej żegludze,  oto się garniem na Twoje łono,  wszak i my Twoje, nie cudze.

3.  Dom nasz to nawa pod sterem Twoim, co nas ochrania i niesie, gdzie światło wiary z cnoty pokojem, jak gwiazdy świecą przy kresie.

4.  Wiedźcie nas ku nim, a gdy Ci złożym  plon z naszej pracy na ziemi,  dajże nam stanąć na Sądzie Bożym  z towarzyszkami Twoimi.