Witaj, Jakubie błogosławiony

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Witaj, Jakubie błogosławiony, Arcypasterzu halickiej stolicy, Na nią od Pana niegdyś wzniesiony, wiary strażniku i ojców ziemicy. Ze świętych naszych ich przemożnym gronem, bądź nam u Boga i dziś patronem.

2.  Wielki żniwiarzu na Bożym dziale, Tyś go obrobił swym trudem niezmiernym, rosły świątynie ku Bożej chwale, błędni znów ludem stawali się wiernym. O daj nam Boże, tu, na nasze łany i dziś Jakubów, zacnych kapłanów.

3.  Przed Świętym Świętych klęcząc w zachwycie, mannę aniołów wielbiłeś cherubie, z niej moc czerpałeś, światło i życie, aby nas porwać ku niebu, Jakubie. I my przystąpmy do świętych tych stołów, niech nas Chleb Boży zmienia w aniołów.

4.  Wieków Królowi niech będzie chwała, od nas sławiących wyznawcę Jakuba. Raduj się Polsko żeś Go wydała, w nim twoja ufność, wesele i chluba. Nie skąp jej Boże, łaski i opieki niech świętych daje po wszystkie wieki.