Chwało narodu polskiego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chwało narodu polskiego, kapłanów wielka ozdobo, sławo wszechnicy i kraju, o święty Janie, nasz ojcze.

2. Prawa Bożego uczyłeś i wypełniałeś je czynem, nic bowiem wiedza nie znaczy bez umocnienia miłością.

3. Pieszo odbyłeś pielgrzymkę do Apostołów stolicy; Kieruj naszymi krokami ku pożądanej ojczyźnie.

4. Miasta wiecznego pamiątki, znaczone krwią Apostołów, hołdem uczciłeś pokornym, obficie łzami skrapiając.

5. Spraw, niechaj Twoje nauki zawładną sercem każdego, abyśmy wciąż się starali osiągnąć dary zbawienia.

6. Ojcu, Synowi, Duchowi, niech będzie chwała na wieki; Niechaj nam łaskę wyjedna świętego Jana modlitwa.