Już światło słońca jaśnieje

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Już światło słońca jaśnieje i wokół ziemię napełnia, bo Chrystus, Pan zmartwychwstały nad całym światem króluje.

2.  To On objawił Jadwidze, Patronce dnia dzisiejszego, że tylko w Nim jest zbawienie i wieczna chwała w niebiosach.

3.  Dla Niego wiodła swe życie, znajdując krzyż i cierpienie, lecz także radość bez granic i czyste źródło miłości.

4.  O Matko Śląska, Jadwigo, dopomóż swoim czcicielom rozpoznać w losu przemianach Najświętszą wolę Chrystusa.

5.  Sławimy z Tobą pokornie Majestat Boga najwyższy; niech Ojcu z Synem i Duchem podzięka będzie za Ciebie.