Ciesz się, ziemio śląska

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ciesz się ziemio śląska, raduj cały kraju, i wysławiaj Boga za Jadwigę świętą. Pan ją dał Ojczyźnie jako znak swej łaski i dar pojednania między narodami.

2. Pochodzeniem obca, swoim życiem nasza, mostem nam się stała nad przepaścią waśni. Boże, połóż wreszcie kres odwiecznej zwadzie, między wrogie ludy wprowadź pokój błogi.

3. Niechaj za przyczyną świętej księżnej Śląska ludzie tego wieku dłoń podadzą sobie. O Jadwigo święta, pełna miłosierdzia, otocz nas opieką i pojednaj w Panu.