Gorliwa Sługo Serca Pana mego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Gorliwa Sługo, Serca Pana mego, Wierna skarbnico cudownych łask Jego. Prowadź mnie błagam, na drodze zaczętej, Abym nie ostygł, w gorliwości świętej.

2. Abym to Serce, dla którego chwały, W bólach, cierpieniach wieść mógł żywot cały. Bardziej poznawał i nie chciał nic więcej, Jak tylko kochać, kochać Je goręcej.

3. Tobie to Serce jawnie ukazało, Jaką miłością lud Swój ukochało. Jak chce go zbawić, choć w nagrodę tego, Odbiera wzgardę, od stworzenia Swego.