Boże, co w świętych chwałę swą objawiasz

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Boże co w świętych chwałę swą objawiasz i doskonałej od nich czci doznajesz, przez ich gorliwość Kościół swój odnawiasz, a nam w nich przykład i wzór życia dajesz.

2. Dzięki składamy za założyciela wielu zgromadzeń, które jego duchem, myślą natchnione, w służbie Zbawiciela, niosą ubogim pomoc i otuchę.

3. Ojciec Honorat pełen jest prostoty, życia skromnego i cichości wzorem. Troską otaczał wdowy i sieroty, łącząc z odwagą miłość i pokorę.

4. Niejednej w życiu doświadczył udręki, czy to od wrogów, czy od własnych braci. A przecież, pomny na Chrystusa męki, krzywdy przebaczał, dobrem za zło płacił.

5. Możny patronie na złe czasy dany, dźwignij nasz naród z przywar i nałogów, by Bożej Matce w opiekę oddany powstał i znowu wiernie służył Bogu!