Boga z radością dzisiaj pochwalmy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Boga z radością dzisiaj pochwalmy za świętą siostrę Marię Angelę, która swym życiem, pełnym pokory, dała świadectwo pierwszeństwa łaski.

2. W prostym spojrzeniu ufność dziecięca, wdzięczność radosna za wielkie dary; pragnienie jedno, woli Jezusa pełnionej prosto, w cichości serca.

3. Aby okazać miłość do Pana opuszczonego w braciach najmniejszych, spieszy z pomocą ludziom ubogim, chorym chce ulgę nieść i pociechę.

4. Krzyż był Jej wsparciem w trudach pielgrzymki, zadatkiem chwały w wiecznym Królestwie; z niego czerpała mądrość i siłę, by stać się matką potrzebujących.

5. Bądź pochwalony, Najwyższy Boże, Ojcze i Synu i Duchu mocy; niechaj Twa łaska nam dopomaga poznać Cię, kochać i zawsze wielbić.