Sławimy Ciebie, Maryjo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Sławimy Ciebie, Maryjo, Dziewico czysta i Matko, nosząca w sobie zbawienie, przeszyta mieczem boleści i wyniesiona do chwały nikomu dotąd nieznanej.

2.  O witaj, pełna wesela w poczęciu Syna Bożego i w nawiedzeniu Elżbiety, w zrodzeniu Pana, w ofierze i w znalezieniu w świątyni, o Matko, wielce szczęśliwa!

3.  O witaj, pełna cierpienia, gdy Jezus konał w Ogrojcu, gdy Go sieczono biczami, zwieńczono z cierni koroną, gdy dźwigał krzyż i umierał, o męczenników Królowo!

4.  O witaj, pełna godności przez Twego Syna triumfy, przez płomień Ducha Bożego, do nieba wzięta, by odtąd, przy tronie Pana zasiadać, o wielkiej chwały Królowo!

5.  O pójdźcie, wszystkie narody, by z tych tajemnic różańca, złocistą uwić koronę dla Pani nieba i ziemi, i Matce pięknej miłości pod stopy złożyć w ofierze.

6.  Niech będzie chwała na wieki Synowi czystej Dziewicy, którego z Ducha poczęła, by wolę Ojca wypełnić; a nam niech święty różaniec, przyniesie pokój i łaskę.