Niech Cię, Faustyno, sławi całe niebo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Niech Cię, Faustyno, sławi całe niebo, i my wielbimy dzisiaj Twą osobę, bo Pan już tutaj dał Ci zakosztować chwały i radości świętych.

2. Poprzez cierpienia Twojego żywota złota nić miłości co dzień się splata, i ma początek w Bożym miłosierdziu, i w miłosierdziu ma koniec.

3. Gdy poznawałaś swego Oblubieńca, rozumiałaś, że pojąć Go nie można, co dzień żarliwie żyjąc Eucharystią, pragnęłaś z Nim zjednoczenia.

4. Siostro Faustyno w Twoim powołaniu, ufałaś Bogu, On zaufał Tobie, byś Kościół święty przed złem ochroniła księcia ciemności i piekła.

5. Niechaj Bóg Jeden w Trójcy da nam łaskę, z Matką Kościoła, z Tobą Faustyno, w wieczystym blasku Jego miłosierdzia szczęśliwi żyli na wieki.