Sławimy dzisiaj z radością

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Sławimy dzisiaj z radością, zasługi świętej Teresy, i razem z nią wychwalamy Jezusa Boże Dzieciątko.

2.  Na szczyt Karmelu wezwana, przez świętą Matkę Teresę, posłusznie za swą patronką, śladami szła oblubieńca.

3.  Jezus odsłonić jej zechciał swojej miłości sekrety; Przez Jego łaskę natchniona, dała nam drogę dziecięctwa

4.  Pociągnij wszystkich za sobą, drogą dziecięcej ufności i pomóż nam, o Tereso, miłości się ofiarować.

5.  Niech porwie nas moc miłości, której nic zniszczyć nie zdoła, byśmy dotarli do portu wiecznego światła i szczęścia.

6.  O Panie, który maluczkim objawiasz bezmiar dobroci, niech Tobie z Ojcem i Duchem podzięka będzie i chwała.