Święty Wincenty, blaskiem światła

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Święty Wincenty, blaskiem światła wskazujesz drogę nam do nieba. To przykład Twoich cnót rozjaśnia pielgrzymowania szlak naszego.

2.  Wśród cnót którymi ozdobiłeś swe własne życie, jak koroną czystość jaśnieje, którą kocha Pan Jezus, dziewic Oblubieniec.

3.  Twoje głoszenie Ewangelii naszą gorliwość dziś pobudza i uczy nas jak służyć bliźnim, jak ich prowadzić drogą prawdy.

4.  Trwałeś w wierności Kościołowi i prostowałeś błędne drogi. A dzisiaj uczysz nas wytrwania na drodze krzyża i miłości.

5.  Tych, co gotowi są poświęcić swe życie służbie dla ubogich, Gromadzisz pod swymi skrzydłami, jesteś im wodzem i przykładem.

6.  Chwała niech będzie Jedynemu, Wiecznemu Bogu w Trójcy Osób, który nagrodą jest dla wszystkich za miłość, jaką darzą bliźnich.