Wincenty, który teraz w niebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Wincenty, który teraz w niebie  już się radujesz szczęściem wiecznym  w wiecznej ojczyźnie, nie gardź nami,  wysłuchaj prośby swoich dzieci.

2.  Ojcze ubogich, ty w dzieciństwie  w domu znosiłeś trud ubóstwa,  teraz cię Chrystus ubogaca  bogactwem nieprzemijającym.

3.  Anielską czystość zachowałeś  przez wszystkie lata od młodości.  Razem z nią miłość kształtowałeś,  największy owoc twego życia.

4.  Obraz Chrystusa ukazujesz  przykładem życia i słowami,  uczysz miłości do Maryi,  która jest naszą Matką w niebie.

5.  Łagodny spokój w nauczaniu  cechuje cię, gdy dobrym słowem  zdobywasz serca dla Chrystusa,  głosząc odwieczne tajemnice.

6.  Nie da się ukryć blask świętości,  staje się znana twa roztropność.  Nawet królowie korzystają  z twoich pouczeń i napomnień.

7.  Synu Kościoła zawsze wierny,  jego tradycje zachowujesz,  wszelkie podstępy złych nowości  nie burzą gmachu twojej wiary.

8.  Ojcu niech będzie cześć na wieki,  niechaj Synowi będzie chwała,  w bóstwie równemu Im Duchowi  wiecznie śpiewamy naszą wdzięczność.