Bóg wszechmogący, nad wszystko większy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Bóg wszechmogący, nad wszestko większy,  który pokornych wielkimi czyni,  ciebie Wincenty, w niebo wynosi  dla twej pokory.

2.  Pod dachem nędznej chaty zrodzony,  byłeś ubogim, bo dla ubogich  Bóg cię prowadził i ubogacał  pełnią łask wszelkich.

3.  Twoja działalność w świętym Kościele  wspomaga biednych i opuszczonych,  a gorliwością nowi duchowni  wiarę wskrzeszają.

4.  Słusznie cię ojcem swym nazywają  chorzy, ubodzy i galernicy,  bo ty im wszystkim radośnie służysz,  ducha podnosisz.

5.  Światłem umysłu i radą służysz,  królom i możnym twojego czasu,  i do służenia biednym i chorym  wszystkich zachęcasz.

6.  Ojcu przez   wszystkich uwielbianemu,  Jego Synowi, naszemu Zbawcy,  oraz Duchowi, co nas uświęca,  niech będzie chwała.