Wincenty Mario, pasterzu Kościoła

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Wincenty Mario, pasterzu Kościoła,  Bóg cię powołał, byś sługą ołtarza,  wiernym był oraz poszedł za Chrystusem,  śladami Jego drogi na Kalwarię.

2.  Chciałeś mu życie oddać swe w ofierze,  więzienie cierpieć i męczeństwo nawet,  bo nauczyłeś się wielkiej miłości  wśród synów Męki, do których przystałeś.

3.  Żywot spisałeś ojca twego Pawła  od Krzyża, który jasnym drogowskazem  był ci i chwałę jego cnót ogromnych  twa utrwaliła niestrudzona ręka.

4.  Umysł swój światły kształciłeś cierpliwie  w mądrości Pisma Świętego odwiecznej,  i ze skarbnicy Ojców pierwszych wieków  bogactwa wziąłeś wiedzy i świętości.

5.  Wychowywałeś tych, którzy pragnęli  życie swe w służbie spędzić Chrystusowej.  Światło nauki rozpaliłeś w młodych  umysłach, żeby serc ich strzec od złego.

6.  Świat jak wzburzone morze wkoło szalał,  falami bijąc najazdów i nieszczęść,  a tyś, jak skała, trwał wierny świętego  Piotra następcy i swojej owczarni.

7.  Niech pochwalony będzie Bóg Jedyny,  Ojciec Niebieski, który nas ukochał,  i Syn posłuszny, Zbawca wszystkich ludzi  z Duchem, co sprawcą jest wszelkiej świętości.