Boże wszechmocny, nigdy niepojęty

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Boże Wszechmocny, nigdy niepojęty, przez Ciebie cuda czyni każdy święty. By grzesznych upór został zawstydzony, dodałeś Tekli cudownej obrony.

2. Twoja to Panie Wszechmocność sprawiła, że Tekla światem w młodości wzgardziła. Cierpiąc za wiarę niezliczone męki, z woli rodziców i tyrana ręki.

3. Tyś dla nas Teklo, ratunkiem w złej chwili, grzesznika dźwigasz, gdy się powstać sili; Pokutującym jednasz przebaczenie, ślepym wypraszasz wzroku przywrócenie.

4. Przyjmijże Teklo, ten hołd nasz serdeczny, a nam racz zjednać pokój kiedyś wieczny! Nie odrzucaj nas, Panno niebu miła, Tyś swą przyczyną już tylu zbawiła.