Hymnem wieczornym sławimy ciebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Hymnem wieczornym sławimy Ciebie,  Boże miłości i miłosierdzia,  który na czasy okrutnych wojen,  dałeś ludzkości znak ojca Pio.

2.  Z biednej rodziny i prosty duchem,  kochał ubogich, płaczących, chorych;  z każdym cierpiącym serdecznie bolał,  a pokrzywdzonych odważnie bronił.

3.  Światłem się ciesząc w posłudze grzesznym,  zło ukazywał bez pobłażania;  dla skruszonego miał miłosierdzie,  aby bez lęku do Boga wracał.

4.  Sam udręczony ciemnością ducha,  upokorzony stygmatów darem,  z ukrzyżowanym Chrystusem znosił  serca konanie i krwawe rany.

5.  Dziś przychodzimy do ciebie, ojcze,  gdy zamęt w sercach królować pragnie;  naucz tak kochać Chrystusa Pana,  aby go widzieć w cierpiącym bracie.

6.  Bądź uwielbiony, przedwieczny Boże,  Ojcze, na wieki, co światem władasz,  Synu Jedyny, Chrystusie Panie,  z Dawcą pociechy, Obrońcą naszym.