Gdy nowy dzień rozjaśnia ziemię

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Gdy nowy dzień rozjaśnia ziemię i wzywa, by wychwalać Boga, wielbimy Pana za cud łaski świętego życia Ojca Pio.

2. Niezwykły dar w człowieku zwykłym, którego pojąć sam nie może; Rozmawia z świętą Matką Pana, przyjaźni się z Aniołem Stróżem,

3. Ciemności moce zgiełk podnoszą, nie mogąc znieść świętości woni; Prostaczek Boży groźny złemu, bo tak podobny Jezusowi.

4. Zranioną ręką pisze listy, na stopach rannych z trudem chodzi; Godziny długie grzesznych słucha, by jednać ludzi z Panem Bogiem.

5. Z różańcem w ręku mówi tylko, że jest braciszkiem, co się modli; Nie głosi kazań, ale sobą świadectwo daje Chrystusowi.

6. Prosimy, święty Ojcze Pio, pomagaj nam wysławiać Boga; Jak Ty z Jezusem iść przez życie, by Trójcę Świętą wielbić wiecznie.