Wielbimy Serce Jezusa

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wielbimy Serce Jezusa za dar tak wielkiej miłości, sławimy Matkę Bernardynę wzór chrześcijańskiej dobroci.

2. Chrystus obecny w ubogich, był Twoją drogą do Ojca, stałaś się chlebem ofiarnym, wytrwałaś w służbie do końca.

3. Ty zachwyciłaś się Bogiem, uczyłaś kochać cierpieniem, a Jezus w Hostii ukryty był Twą ostoją, schronieniem.

4. Pomóż nam służyć ofiarnie, nadzieję nieść odrzuconym, dojrzeć Chrystusa w człowieku, przez grzechu zło zniewolonym.

5. Zanieś nasz hymn uwielbienia i serca pełne radości do Ojca, Syna i Ducha, Boga odwiecznej miłości.