O Jezu, Ty wołasz wybranych przez Ojca

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Jezu, Ty wołasz wybranych  przez Ojca, do służby Królestwu  w Twych braciach najmniejszych.

2.  Twój głos pełen mocy usłyszał  Ignacy i podjął wezwanie  kroczenia za Tobą.

3.  Wpatrzony w znak krzyża, poznawał  Twą miłość, rozdawał ją ludziom,  radosny i czysty.

4.  W braterskiej wspólnocie był lampą,  co świeci; strażnikiem Reguły,  płomieniem miłości.

5.  O święty Ignacy, u Boga  nam wyproś, dar prostej modlitwy  i czystej miłości.

6.  Niech skarb Ewangelii na nowo  odkryty, świadectwem uczynków  jaśnieje w Kościele.

7.  Wraz z Tobą wznosimy pochwałę  i dzięki i cześć Najwyższemu  za dar życia łaską.