Szkarłatem krwi Chrystusowej

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Szkarłatem krwi Chrystusowej wybielasz serca zbrukane. Za to Cię, Matko wielbimy, Pojednawczyni grzeszników.

2. Jan Chrzciciel już w łonie matki, gdy go Duch Święty napełnił, z wielką radością rozpoznał, że łaska przyszła przez Ciebie.

3. Jak z blaskiem promieni słońca pierzchają mroki, świt dnieje, tak Twoje przyjście Dziewico, w smutnych znów rodzi nadzieję.

4. O niestrudzona w szukaniu tych, co dom Ojca rzucili, tych, których łatwo uwiodła pycha, mamona, namiętność.

5. Spraw, by łzy żalu szczerego ku nawróceniu nas wiodły, byśmy żyć chcieli dla Boga, wciąż umierając dla siebie.

6. Ciebie o Chryste chwalebny, z przeczystej Matki zrodzony, Ojca i Ducha Świętego chwalić pragniemy bez końca.